F. A. Q. - Frequently Asked Questions


Product DVD 5.1
Status 06.03.02
Versie 1.0
Vragen en antwoorden 13

TerraTec ReActor BBS Internet TerraTec Electronic GmbH
02157-817924 (analog) http://www.terratec.com Herrenpfad 38
02157-817942 (ISDN) ftp://ftp.terratec.de D-41334 Nettetal

De vragen in overzicht ...

Vraag 1:
a
)  Kan ik de audio uitgang van de televisie ook via de luidsprekers gebruiken?

b) ... maar ik krijg alleen geluid op de voorste speakers! (hoe krijg ik het geluid ook op de andere luidsprekers?)

Vraag 2:
De lade sluit niet goed af!

Vraag 3:
Ik krijg bij het afspelen van een 5.1 DVD (of een audio-CD) alleen op de voorste luidsprekers geluid!

Vraag 4:
Met de afstandsbediening kann ik het luidspreker systeem besturen! (Gebeurt meestal bij de eerste keer inschakelen!)

Vraag 5:
Ik heb helemaal geen functionaliteit meer met de afstandsbediening!

Vraag 6:
De DVD lade opent zich vanzelf en/of sluit niet goed af!

Vraag 7:
Ik heb problemen met het setup!

Vraag 8:
Hoewel ik de juiste instellingen gebruik krijg ik geen 5.1 sound!

Vraag 9:
Mijn audio-CD wordt niet afgespeeld!

Vraag 10:
Ik heb alles geprobeert maar ik krijg geen duidelijk (of alleen maar een zwart/wit) beeld!

Vraag 11:
Wat kan ik doen met de kabels met die kleine groene connectoren?

Vraag 12:
De achterste luidsprekers klingen erg zachtjes, bij een audio-CD is het volume goed!

Vraag 13:
Ik krijg helemaal geen beeld of mijn beeld flikkert!


Vraag 1:

a)  Kan ik de audio uitgang van de televisie ook via de luidsprekers gebruiken?

b) ... maar ik krijg alleen geluid op de voorste speakers! (hoe krijg ik ook geluid op de andere luidsprekers?)

Antwoord 1:

a) Nee, dat is helaas niet mogelijk omdat he DVD player specifiek een afspeelapparaat is. Alle aansluitingen die U op de achterzijde kunt zien (ook de scart-verbinding!) zijn uitgangen!

Oplossing: er is een mogelijkheid de signalen met hulp van een zogenaamde "audioswitch" op het subwoofer te wijzigen. Dit apparaat kunt U op de grotere elektromarkt vinden. Kosten: ca. 15 tot 40 Euro!

Op www.vivanco.de onder "Produkte“ --> "Vivanco" --> "Sound" --> "Mischpult" vindt u meer informatie betreffende autoswitches.

b)  Zoals boven al aangegeven wordt,  is dit apparaat puur een afspeelapparaat, een optimale performance is in deze vorm niet gegarandeerd. Bij oneigenlijk gebruik, danwel gebruik conform de specificaties, kan onder ongunstige omstandigheden uw speler beschadigt raken! Daarmee vervalt ook uw garantie!

y


Vraag 2:

De lade sluit niet goed af!

Antwoord 2:

Dit probleem kan twee redenen hebben: in het eerste geval is vooraan de lade het eindstuk niet goed bevestigt. In het 2e geval is de DVD lade zelf niet goed bevestigt. In dat geval dienen, als U dit aandurft, de 8 schroeven van de kap losgedraaid en het apparaat geopend te worden. De 4 schroeven die de lade met het onderste gedeelte van het omhulsel vastklemmen moeten met een draai los gemaakt worden. Dan kunt u de lade een beetje verschuiven zodat het omhulsel vooraan nog slechts 1mm verwijdert is van de rand van het apparaat. Dit moet het probleem normaal gesproken oplossen.

 

Belangrijk: voor het openen van het omhulsel moet de stekker eruit getrokken worden!!!

y


Vraag 3:

Ik krijg bij het afspelen van een 5.1 DVD (of een audio-CD) alleen op de voorste luidsprekers geluid!

Antwoord 3:

In het setup menue dient in de audio uitgang noch "5.1 sound" uitgekozen te worden. Voor de audio-CD zal bovendien "2ch auf 5.1ch“ geactiveert moeten worden!


y


Vraag 4:

Met de afstandsbediening kan ik het luidspreker systeem niet besturen! (Gebeurt meestal bij de eerste keer inschakelen!)

Antwoord 4:

Probeert U zowel de subwoofer als de DVD-Player handmatig uit te schakelen.Na enkele seconden kunnen alle twee apparaten (eerst de player) weer ingeschakeld worden. Daarna zou het probleem verdwenen moeten zijn.

y


Vraag 5:

Ik heb helemaal geen functionaliteit meer met de afstandsbediening!

Antwoord 5:

Probeert U aub. eerst nieuwe batterijen. Als U dan nog steeds problemen heeft kunt U met ons contact opnemen.

y


Vraag 6:

De DVD lade opent zich vanzelf en/of sluit niet goed af!

Antwoord 6:

Het kan voorkomen dat kabels binnen het omhulsel los zijn geraakt (wat bij transport gebeuren kan). Schroeft U aub. de 8 schroeven los en verwijderd u de kap van het apparaat. Controleert U nu of de stekkers nog allemaal goed vast zitten. Let U voornamelijk op de verbindingen met de DVD lade.

 

Belangrijk: voor het openen van het omhulsel moet de stekker eruit getrokken worden!!!

y


Vraag 7:

Ik heb problemen met het setup!

Antwoord 7:

Gaat U aub. nog eens stap voor stap door de handleiding die bij de player behoren. Indien U problemen blijft houden, heeft U de mogelijkheid alle instellingen van de setup terug te zetten op de "werksinstellingen". In dit geval moet U erop letten dat de lade open is (of ervoor te zorgen dat er geen DVD of CD in de player is) en dan via de "setup" (toets op de afstandsbediening) onder "costumer device" de "werksinstelling" te selecteren.

y


Vraag 8:

Hoewel ik de juiste instellingen gebruik krijg geen 5.1 sound!

Antwoord 8:

Men moet vaak op een DVD zelf van tevoren de audio specificaties selecteren (d.w.z. 5.1. moet uitgekozen worden). Dit kan in het eigen menue van de DVD gebeuren welke voor het begin van de film getoond wordt. U kunt ook via de "menue" of de "audio" toetsen van de afstandsbediening deze wijzeging makenn terwijl de film loopt. Als dan nog steeds niet alle speakers aangesproken worden kunt U ervan uitgaan dat deze DVD de 5.1 sound niet ondersteunt. U kunt dit controlleren door op de achterkant van het omhulsel van een DVD te kijken (onderaan is een witte balk) welke specificaties de DVD heeft.

y


Vraag 9:

Mijn audio-CD wordt niet afgespeelt!

Antwoord 9:

Enkele audio-CD’s hebben een copieer bescherming. Deze media wordt niet van deze DVD player afgespeelt. Omdat de DVD player alleen maar CD´s of DVD's lezen kan die conform de wereldwijde "Redbook Standard" functioneren komt dit probleem  de laatste tijd steeds vaker voor. Deze problemen zijn gebaseerd op het feit dat CD´s of DVD's die met actuele copieer beschermingsmechanismen uitgerust zijn niet meer conform gaan met de "Redbook Standard" hoewel deze als Redbook CD´s of DVD's verkoopt worden. Dezelfde problemen worden ook ondervonden bij de M3PO player. Wij kunnen U helaas alleen maar vragen met de verkoper contact op te nemen met het argument dat deze CD´s en ook DVD's voor u onbruikbaar zijn en de toegezegden specificaties (Redbook-Standart) niet waar maken. (Dit is overegens een goede redenen een aankoop  ongedaan te maken!)

y


Vraag 10:

Ik heb alles geprobeert maar ik krijg geen duidelijk (of alleen maar een zwart/wit) beeld!

Antwoord 10:

Met behulp van de afstandsbediening van de DVD player kunt U middels de "Video“ toets het videokanaal uitkiezen. Deze moet eigenlijk altijd op "normaal" staan maar in enkele gevallen moet deze instelling op "S-RGB“ staan. Verder kan met de "N/P“ toets de televisienorm bepaalt worden. In de meeste landen in europa (EU) is dit PAL. (Als U bv. een DVD uit de USA wil zien dan het zijn dat de speler moet omgestelt worden op NTSC! Er is informatie hiertoe op onze website)

y


Vraag 11:

Wat kan ik doen met die kabels met de kleine groene connectoren?

Antwoord 11:

Deze kabels zijn alleen maar interessant als U een computer heeft en U een verbinding wilt maken met Uw geluidskaart.

y


Vraag 12:

De achterste luidsprekers klingen erg zachtjes, maar bij een audio-CD is het volume goed!

Antwoord 12:

Deze luidsprekers zijn bij een DVD alleen voor effecten beschikbaar en daarom worden deze minder vaak aangesproken. Bij een audio-CD wordt de stereo sound gespiegelt op 5.1. Deze instelling moet natuurlijk van tevoren in het setup menue selecteert zijn. Leest U daarvoor de FAQ nr. 3


y


Vraag 13:

Ik krijg helemaal geen beeld of mijn afbeelding flikkert!

Antwoord 13:

Is het AV-kanaal op Uw televisie juist ingestelt? Zo ja, probeert U dan de stappen zoals beschreven onder FAQ nr. 11.

y


Indien U nog vragen heeft kunt U zich via e-mail tot ons richten. Doet U dit m.b.v. ons Supportformular of neemt U contact met ons op via onze technische hotline, telefoon nr.: :+49-2157-817914.

TerraTec Electronic GmbH  
Herrenpfad 38  
D-41334 Nettetal  
   
tel: +49-2157-81790
fax: +49-2157-817922
bbs 28.8 +49-2157-817924
bbs isdn: +49-2157-817942
hotline: +49-2157-817914
FTP ftp://ftp.terratec.de
WWW http://www.terratec.com